ውይይት

ከአቶ ማተቤ መለሰ እና ግዳይ ዘራፂዮን ጋር የተደረገ ውይይት ስለ ኢትዮጵያዊያን በኖርወይ የስደተኞች : የልጆች: የሴቶች እና የኢትዮጵያዊያን ተቋማት የቲፒል ኤፍ ማንፌስቶ ስለ አማራ ህዝብ ያለው አቋም አቶ ግዳይ ከቲፒል ኤፍ ለምን ተለዩ በቋን ቋቸው ምክንያት የሚፍናቀሉ ኢትዮጵያዊያን ህጋዊ ከለላ የሚያገኙበት መንገድ አለ? ፀረ ዘረኝነት ኣንቲ ሬሲስት ሴንተር ኢትዮጵያ ውስጥ ማቋቋም ያስፈልጋል?፧ ይችላል? እንዴት? የሚሉና ሌሎች ሐሳቦች ላይ የተደረገ ውይይት 03.04.2013, Oslo, Norway

ክፍል 1 ክፍል 2

Impactful Communication

4 Magic Phrases You Can Use to Respond to ANYTH

Leadership and Vision

David Allen talks about the GTD Weekly Review

David Allen – Getting Things Done Part 1

David Allen – Getting Things Done Part 2

David Allen – Getting Things Done Part 3

< David Allen - Getting Things Done Part 4
How leaders get things done – David Allen Pt 6


GTD How leaders get things done – David Allen Pt 7

Art is communication

Be a Better Leader, Have a Richer Life

The Secret Weapon of Great Leaders

Steve Jobs talks about managing people

Getting Things Done – David Allen Webinar

Q&A with David Allen, inventor of GTD®
The Art of Stress-Free Productivity: David Allen at TEDxClaremontColl

Leave a Reply

Your email address will not be published.