መጽሐፍ ትረካ

ሰዓት እላፊ መጽሐፍ
ክፍል 1 ና 2

ክፍል 3 ና 4

ክፍል 5 ና 6

ክፍል 7 and 8

ክፍል 9 and 10

ክፍል 11
ሱፍና ከረባት ለካልሲ ንጽህና ዋስትና ኣይሰጡም ባለ ከረባቱ ለ ኣንድ ሳምንት ጉንፋን ዳርጓታል
ኣብዛኞቹ ወንዶች ንጽህናቸውን ኣይጠብቁም ጫማቸውና ካልሲያቸው የሚሽት ወንዶች ሲገጥሙኝ ምርር ብዬ ኣለቅሳለሁ
ስዓት እላፊ መጽሐፍ ትረካ ክፍል ኣስራ ኣንድ

ክፍል 12